poškodbe strehe

 Poškodbe strehe

 servisna št: 041/660-477,  01/756-98-37

 

 

 

Streha je sestavljena iz ostrešja in kritine. Pri udaru vetra je najbolj izpostavljena kritina, pri močnejših vetrovih  je zelo izpostavljeno tudi ostrešje.  Obremenitve zaradi vetra si lahko pogledate tukaj.
Analiza poškodb streh v preteklih neurjih  je pokazala, da so praviloma popustile vezi, ali pa jih  ni bilo. Obremenitve zradi sunkov vetra so bile  pri gradnji v podcenjevane.  Poleg tega so v zadnjih letih  pogostejši pojavi viharjev, ki so povzročali večje obremenitve na strehah. V preteklosti so bila pri gradnji upoštevana preprosta fizikalna načela. Majhni napušči, zaobljeni simsi, malo štrlečih delov.
 

Današnji veliki napušči in štrleči deli, delujejo kot ročaji, kamor lahko veter "zagrabi", hkrati pa zaradi lokalne  turbolence zračne mase, ki udari izpod napušča povečuje učinek srka vetra na zgornji strani.

PIC01687.JPG 
Vsaka streha je zgodba zase, načeloma pa popusti najšibkejši člen.

Prag obremenitev, pri katerem se na določenem objektu začnejo pojavljati poškodbe je odvisen od konstrukcije objekta, lege in uporabljenih materialov.    Prag obremenitve, pri katerem se začnejo določene poškodbe,  je tudi najvišja potrebna obremenitev, za nadaljevanje razdiranja veter potrebuje manjšo moč, kot je potrebna da  začne. Več

Nekaj osnovnih tipov poškodb:
Opečna ali betonska kritina praviloma ni pritrjena na streho, zato jo lahko dvigne tlak vetra iz spodnje strani, oziroma srk vetra iz zgornje strani.
Pločevinasto kritino lahko odtrga s strehe, lahko pa popusti naslednja vez- letve .

Veter pri podeskani strehi lahko poruje deske skupaj z letvami.

Med  lego in škarniki lahko popusti neustrezna vez  z gladkimi žeblji,

Če celotno ostrešje ni ustrezno sidrano v masivni del stavbe, lahko odpihne streho skupaj z legami  
Če objekt nima venca lahko streha za sabo potegne del ali celotno zgornjo etažo (Bevke, 23.08. 1986, sunki vetra dosegali do 210 km/h) vihar_bevke_1986_36.gif 
Pri tako specifični obremenitvi, kot je veter  je težko predvideti maksimalne potencialne obremenitve. Potrebno, je  vsaj upoštevati minimalne standarde pri gradnji. Naše stališče je, da  je smiselno upoštevati obremenitve najmočnejšega vetra, ki je v preteklosti divjal na določenem območju.

Zakaj je v praksi standarde težko dosegati in upoštevati?

Ker je navade težko spremeniti.

Zaenkrat nam je bilo prizanešeno in  zaradi vetra ni bil še nihče resneje poškodovan.

Novost modernih streh in podstrešji,  so bivalni prostori  pod ne sidranimi  strehami, kjer lahko  veter namesto krame odpihne posteljo skupaj z vsebino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

sidrajstreho.si
 
 
 
 
041/660-477